QQ宠物企鹅在哪参加QQ钓鱼游戏呢?

来源:岁月联盟 编辑:zhu 时间:2009-11-24
QQ宠物企鹅在哪参加QQ钓鱼游戏呢?内容简介:您可以进入宠物社区-夏帕海岸,找到NPC:摩西。如图: 。即可参加QQ钓鱼游戏哦。

您可以进入宠物社区-夏帕海岸,找到NPC:摩西。如图:

QQ宠物企鹅在哪参加QQ钓鱼游戏呢?【图】_。即可参加QQ钓鱼游戏哦。

图片内容